Arbeid

Som nevnt følger vi St. Benedikts klosterregel. Han skrev at en munk er en ekte munk når han lever av sine henders arbeid. Vi setter pris på manuelt arbeid av mange grunner. Det gir balanse i livet og hjelper oss å be. Det er også en måte å dele alle arbeideres kår. Vi avlegger løfte om personlig fattigdom, og har ingen lønn og ingen personlig økonomi eller eiendeler. Sammen med dagens strev gir det en solidaritet med de fattige.

Arbeidet i vårt kloster er variert og kan være svært kreativt. Det bidrar også til å bygge fellesskapet.

Vi kan bli bedt om å gjøre mange forskjellige ting: Husarbeid, kjøkkentjeneste, hagearbeid og innhøsting (for eksempel bærplukking), biblioteksarbeid, klesvask, regnskap, sekretærarbeid, vedlikehold, og naturligvis delta i vårt inntektsgivende arbeid i såpe- og kremavdelingen.

____________________________________________________________________

Gjestfrihet er også et arbeid som er svært viktig for oss. St. Benedikt sier vi skal ta imot gjester som Kristus selv. Vi tar imot folk som kommer hit for å ha noen stille dager (retrett), og vi har også volontører som bor her over lengre tid. De bor i gjestehuset og arbeider sammen med oss i fellesskapet. For mer informasjon om dette, se vår nettside:
www.tautra.no og www.klosterliv-monasticlife.org .