HverdagDagliglivet på Tautra flyter i en jevn rytme av bønn, arbeid, lesning, studier, tid for oss selv og tid med hverandre. Dette er vår daglige timeplan:

04.00 Stå opp
04.20 Vigilien (nattens tidebønn).
05.00 – 07.30: Tid til stille bønn og sakramentstilbedelse, lectio divina (meditasjon over bibeltekster), frokost, kanskje gå en tur ute, lesing.
07.30 Laudes (morgenbønn)
08.10 Messe (med nattverd)
08.45 Ters (liten tidebønn)
09.00 Kapittel (morgenmøte der vi får impulser, samtaler om et emne eller snakker om dagens behov)
09.30 – 12.00 Arbeid
12.15 Sekst (liten tidebønn før middag)
12.30 Middag og oppvask
13.30 - 14.30  Stille tid/middagshvil/tur.
14.45 – 16.45 Arbeid
16.45 – 17.30 Tid til fri disposisjon
17.30 – 17.55 Vesper (kveldsbønn)
17.55 – 18.15 Stille bønn
18.15 Aftensmat og ledig tid.
19.30 Kompletorium (dagens siste tidebønn)
20.00 Sengetid og stillhet.

I løpet av opplæringstiden (6 - 9 år) blir det gitt regelmessig undervisning, og noe av arbeidstiden er avsatt til studier. De første årene er det også individuelle samtaler med novisemester eller juniorveileder en gang i uka.

Som du ser er det innlagt ganske mye struktur i hverdagen vår, men det blir snart en jevn flyt fra en aktivitet til den neste, mens vi alltid forsøker å holde fokus på Gud. Det er mye rom for godt humør og glede i fellesskapet, selv om dagene er preget av mye stillhet.