Kommunitet

 
 
Selv om vi bor på en liten øy i Trondheimsfjorden og derfor har en ideell beliggenhet for et tilbaketrukket liv (et av de viktigste trekkene i vår orden)....
 


....lever vi også i tett kontakt med våre medsøstre. Det kan høres ut som en motsetning å leve alene OG i fellesskap, men kalles du til vårt klosterliv, vil du forstå. For å leve harmonisk alene, må du også kunne forholde deg greit til andre og takle livet i fellesskap.Hos oss må du samarbeide eller be sammen med andre mange ganger om dagen, stå side om side under tidebønnene i kirken syv ganger daglig, sitte sammen til bords, eller arbeider sammen.