Info/Kontakt/Lenker


Du er velkommen til å bli bedre kjent med vårt klosterliv. Alle kan komme som besøkende til kirken, som står åpen hele dagen, og gjerne delta i våre tidebønner og messe. Gjestehuset tar imot gjester til stille retrett over flere dager.
 

 
Om du tror du har et klosterkall, er du velkommen til en vurdering av det hvis du er enslig, under 40 år gammel, uten forsørgerplikt og uten andre som er avhengige av deg. Du må ha rimelig god fysisk og mental helse, og må være uten store økonomiske forpliktelser.
Ta kontakt hvis du føler deg tiltrukket av klosterlivet, eller opplever et konkret kall til et slikt liv i bønn og fellesskap.

 
Du må kunne samarbeide rimelig bra med andre og være i stand til å leve et forholdsvis strukturert liv
Du bør kunne stole på autoriteter og ha et ønske om å vokse i ditt trosliv.
Hvis du ønsker å gi hele livet til Jesus og har en dyp lengsel etter Gud, kan dette være et tegn på et klosterkall. Det er helt uforpliktende å ta kontakt!Kontakt:

Tautra Mariakloster,
7633 Frosta
Norway
 

 

 

Tautra Mariakloster website: www.tautra.no
Sister Anne-Elizabeth's vocations website: www.klosterliv-monasticlife.org