Lovsang


 

 
 
Klokkeringingen til messen og tidebønnene kaller oss til kirken syv ganger om dagen. Liturgien er på norsk, med små innslag av latin, og en gang i blant litt engelsk. Takksigelse og lovsang hører med i hver tidebønn, men vi ber også de vanskelige tekstene med hele registeret av menneskelige følelser, i erkjennelsen av at disse er en del av oss. Vi ber dem på vegne av alle mennesker, så alt kan forvandles i Jesu forsoning og Guds kjærlighet.
Cistercienserne har alltid hatt svært enkle kirker der lyset spiller en viktig rolle i arkitekturen.